Szkodę najlepiej zgłosić:  on-line poprzez link z konta użytkownika lub załączony poniżej:

https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/#/ihestia/wizard/step1?brand=ihestia

Możesz ją także zgłosić:

- poprzez infolinię ERGO HESTIA 801 107 107 z telefonu stacjonarnego;

58 555 5 555 z telefonu komórkowego lub zagranicy

- w oddziale ERGO HESTIA ( wykaz na stronie www)

 

; ;