Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

- poprzez infolinię ERGO HESTIA  801 107 107 z telefonu stacjonarnego;

58 555 5 555 z telefonu komórkowego lub zagranicy

- w oddziale ERGO HESTIA ( wykaz na stronie www)

- on -line poprzez link załączony poniżej:

https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/#/ihestia/wizard/step1?brand=ihestia

;