Ubezpieczenia NNW i OC studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

PAKIET BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2023/2024

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 35.000 PLN:
  (w tym zwrot kosztów badań i leczenia poekspozycyjnego z tytułu zakażenia HIV lub WZW typ A, B, C)
 • Assistance (w następstwie NW)
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 30.000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna (teren RP) - suma gwarancyjna 50.000 PLN


Wysokość składki 57 PLN

Złóż deklarację już dzisiaj 
Jeśli opłacisz składkę do 15 listopada (decyduje data wpływu składki na konto)
ochrona będzie działać od złożenia deklaracji 
 

Po 15 listopada 2023 ochrona będzie działać od momentu zapłaty składki.

Nie zwlekaj! niezależnie od terminu wykupienia polisy trwa ona do 30 września 2024 r.,
a składka jest taka sama.

Więcej »

ROZSZERZENIE TERYTORIALNE OC 2023/2024

OC medyczne - 100.000 PLN - na terenie całego świata z zastrzeżeniem Klauzuli zakresu terytorialnego 
(wyłączone obszary objęte sankcjami lub gdzie toczy się konflikt zbrojny itp.)

Wysokość składki 23 PLN

Więcej »

TYLKO dla uczestników SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
po studiach anglojęzycznych
2023/2024

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 35.000 PLN:
  (w tym zwrot kosztów badań i leczenia poekspozycyjnego z tytułu zakażenia HIV lub WZW typ A, B, C)
 • Assistance (w następstwie NW)
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 30.000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna (teren RP) - suma gwarancyjna 50.000 PLN


Wysokość składki 57 PLN

Więcej »

; ;