Ubezpieczenia studentów NNW - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

PAKIET BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2021/2022

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 35.000 PLN:  
  (w tym zwrot kosztów badań i leczenia poekspozycyjnego z tytułu zakażenia HIV lub WZW typ A, B, C)
 • Assistance (w następstwie NW)
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 30.000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna (teren RP) - suma gwarancyjna 50.000 PLN


Wysokość składki 57 PLN

 

Jeśli opłacisz składkę do 15 listopada (decyduje data wpływu składki na konto) 
ochrona będzie działać od złożenia deklaracji 

Po 15 listopada 2021 ochrona będzie działać od momentu zapłaty składki. 
Nie zwlekajniezależnie od terminu wykupienia polisy trwa ona do 30 września 2022 r.,
a składka jest taka sama.

Więcej »

 

ROZSZERZENIE TERYTORIALNE OC 2021/2022

OC medyczne - 100.000 PLN - na terenie całego świata

Wysokość składki 22,50 PLN

 

 

 

 

Więcej »

TYLKO dla uczestników SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
po studiach anglojęzycznych 

2021/2022

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 35.000 PLN:  
  (w tym zwrot kosztów badań i leczenia poekspozycyjnego z tytułu zakażenia HIV lub WZW typ A, B, C)
 • Assistance (w następstwie NW)
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 30.000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna (teren RP) - suma gwarancyjna 50.000 PLN


Wysokość składki 57 PLN

Więcej »

; ;