Ubezpieczenia studentów NNW - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

PAKIET BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2021/2022

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 35.000 PLN:  
  (w tym zwrot kosztów badań i leczenia poekspozycyjnego z tytułu zakażenia HIV lub WZW typ A, B, C)
 • Assistance (w następstwie NW)
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 30.000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna (teren RP) - suma gwarancyjna 50.000 PLN


Wysokość składki 57 PLN

Więcej »

 

ROZSZERZENIE TERYTORIALNE OC 2021/2022

OC medyczne - 100.000 PLN - na terenie całego świata

Wysokość składki 22,50 PLN

 

 

 

 

Więcej »

TYLKO dla uczestników SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
po studiach anglojęzycznych 

2021/2022

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 35.000 PLN:  
  (w tym zwrot kosztów badań i leczenia poekspozycyjnego z tytułu zakażenia HIV lub WZW typ A, B, C)
 • Assistance (w następstwie NW)
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 30.000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna (teren RP) - suma gwarancyjna 50.000 PLN


Wysokość składki 57 PLN

Więcej »

; ;