Ubezpieczenia studentów NNW - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

TYLKO dla uczestników SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
po studiach anglojęzycznych 

2020/2021

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 35.000 PLN 
  (
  w tym zwrot kosztów badań i leczenia poekspozycyjnego z tytułu zakażenia HIV lub WZW typ B, C)
 • Assistance
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 20.000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna (teren RP) - suma gwarancyjna 50.000 PLN


Wysokość składki 57 PLN

Więcej »

 

PAKIET BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2020/2021

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 35.000 PLN 
  (
  w tym zwrot kosztów badań i leczenia poekspozycyjnego z tytułu zakażenia HIV lub WZW typ B, C)
 • Assistance
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 20.000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna (teren RP) - suma gwarancyjna 50.000 PLN


Wysokość składki 57 PLN

Więcej »

 

ROZSZERZENIE TERYTORIALNE OC 2020/2021

OC medyczne - 100.000 PLN - na terenie całego świata

Wysokość składki 22,50 PLN

 

 

 

Więcej »

; ;